Wednesday, January 26, 2011

May Bagyo Ma't Rilim (Nicanor Tiongson)Ang ola'y, titiguisin,
Aco'y, magpipilit din:
Acquing paglalacbayin
Toloyin cong hanapin
Dios na ama namin.

Cun di man magupiling
Tocsong mabaomabaoin,
Aco'y, mangangahas din:
Itong libro'y, basahin,
At dito co hahangoin
Acquing sasandatahin.

Cun dati mang nabulag
Aco'y, pasasalamat,
Na ito ang liunag
Dios ang nagpahayag
Sa Padreng bagsiulat
Nitong mabuting sulat.

Naguiua ma't, nabagbag
Daloyong matataas,
Aco'y magsusumicad
Babagohin ang lacas;
Dito rin hahaguilap
Timbulang icaligtas.

Cun lompo ma't, cun pilay
Anong di icahacbang
Naito ang aacay
Magtuturo nang daan:
Toncod ay inilaan
Sucat pagcatibayan.
 
http://tagaloglang.com/Philippine-Literature/Tagalog-Poems/may-bagyo-mat-rilim.html

2 comments:

  1. This poem want to tell us in every challenges we are facing in our life we should face it.Because if we do,we can reach a fulfill life.

    ReplyDelete
  2. All struggles and obstacles are not the reason to give up but a challenge to improve ourselves.

    ReplyDelete